Tak powstawała Niepodległa

Wystawa „Tak powstawała Niepodległa” przedstawia proces odzyskiwania przez Polskę niepodległości oraz dorobek II Rzeczypospolitej.

Niepodległa na mapach. Kształtowanie granic po 1918 roku

Wystawa „Niepodległa na mapach. Kształtowanie granic po 1918 roku” przypomina najważniejsze fakty związane z historią włączania różnych regionów Polski w granice niepodległego państwa. Wystawa łączy w sobie wątki wielkiej historii z historiami lokalnymi, uświadamiając jednocześnie, jak bardzo skomplikowany był proces wrysowania nowych państw na mapę Europy po I wojnie światowej.