W sobotę, 5 sierpnia 2017 odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne przy obelisku w Bliźnie. Była msza święta w intencji żołnierzy AK, leśników, księży, miejscowej ludności oraz więźniów i robotników z niemieckiego obozu pracy w Pustkowie, którzy brali udział w operacjach uwieńczonych zdobyciem bezcennych informacji o niemieckiej broni V-1 i V-2 na terenie Blizny i okolic, a których walka i ofiara przyczyniła się do zwycięstwa nad III Rzeszą Niemiecką a po zakończonej mszy odbył się m.in. Apel Pamięci, złożenie kwiatów oraz przemowy okolicznościowe.

Wśród zaproszonych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością byli m.in. kombatanci mjr Jerzy Krupa i por. Stanisław Garstka, którzy byli w oddziale Aleksandra "Olka" Rusina.

Oprócz tego był również Senator RP - Zdzisław Pupa, Poseł na Sejm RP - Kazimierz Moskal, Dowódca 16 Tczewskiego Batalionu Saperów - ppłk Grzegorz Grobel, Komendant WKU Mielec - ppłk Mirosław Ciesielski, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego i jednocześnie pracownik IPN w Rzeszowie - dr Jacek Magdoń. Oprócz tego byli również przedstawiciele sąsiednich gmin oraz inni zaproszeni goście.  

Uroczystość rozpoczęła się od modlitwy podczas mszy świętej, którą koncelebrował ks. Krzysztof Gac oraz ks. Józef Rusnarczyk. Kazanie natomiast wygłosił ks. Artur Michalski, który wszystkim zgromadzonym przypomniał osobę płk Łukasza Cieplińskiego, który za swoją działalność niepodległościową został skazany przez komunistyczne władze na śmierć i zapomnienie.


Druga część uroczystości odbyła się już przy obelisku, który został odsłonięty w 2014 roku i ma za zadanie upamiętnić wszystkich poległych w operacjach wywiadowczych uwieńczonych zdobyciem bezcennych informacji o broni odwetowej V1 i V2. Dyrektor GCKiS w Kamionce - Przemysław Łagowski wspólnie z gospodarzem naszej gminy p.o. Wójta Gminy Ostrów - Grzegorzem Ożóg przywitali wszystkich zgromadzonych gości. Następnie głos zabrał dr Jacek Magdoń, który pokrótce nakreślił historię Blizny i okolic oraz osób, które działały na tym terenie. Uroczystość zakończyła się Apelem Pamięci wraz z salwą honorową, po którym delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem.
Warto również dodać, że uroczystość odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego - Władysława Ortyla.


Mateusz Surman